"Vrij zijn wij,
die de redelijkheid
als wet erkennen."
- mijn opa!

 

 

             

liefdesspel                     gedichten                         kunst

             

                                                                                             dichterschrijver  

             

                                  "vrij" menschen                                                            

             

                                                                               muziek

             

InnSaei

             

             

                contact                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

zeemensch                    oermensch                 vrijmensch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Dit is verlangen: op de golven wonen,
geen anker kunnen werpen in de tijd
en dit zijn wensen: fluisterende, schone
gesprekken tussen tijd en eeuwigheid.


En dit is leven. Tot uit wat voorbijging
de eenzaamste van alle stonden stijgt,
die, met de glimlach ener nieuwe wijding,
het eeuwige begroet en zwijgt.

Rainer Maria Rilke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 And we build up castles
In the sky and in the sand
Design our own world
Ain't nobody understand

 

 

I found myself alive
In the palm of your hand
As long as we are flyin'
All this world ain't got no end

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mensch Joseph Beuys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"De ogenblikken waarop we onszelf hervinden, zijn zeldzaam; we leven meestal aan de buitenzijde van onszelf en merken van ons andere ik alleen de verbleekte schim, een schaduw die de zuivere duur werpt op de gelijkdelige ruimte. Zo verloopt ons bestaan meer in de ruimte dan in de tijd; we worden gehandeld meer dan we zelf handelen. (.......) Vrij handelen, dat is opnieuw bezit nemen, zich terugbegeven in de zuivere duur." - Henri Bergson (1859-1941)

´t moeilijkst voor een mensch,
is misschien wel “zijn”,
tegelijkertijd ´t eenvoudigst,
eenvoudigweg “zijn” . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liefde samenlevend delen is mi.                                                                  


in gesprek
worden gehoord.
in handelen
verstrengelen
in stilte
zijn