"Vrij zijn wij,
die de redelijkheid
als wet erkennen."
- mijn opa!

 

 

 

24 mei 2018                                                                                                                          

Als je vrij bent lijkt het vanzelfsprekend.
Je mist het pas als je het ontbeert,
en wie het je ontnam propageert
dat vrijheid gehoorzaamheid betekent.
Wie ademhaalt vindt dat niet bijzonder.
Bij ademnood ga je het pas waarderen,
het zuurstofapparaat kan het je leren.
Ongehinderd ademen dat is een wonder.

Wie vrijheid kent en koestert en behoedt,
die ademt waarlijk met gezonde longen.
De vreugde van de wet worde bezongen,
want vrijheid in gebondenheid is goed.
Je bent echt vrij wanneer je ongedwongen
naar eigen keuze doen kunt wat je moet.

                                              - Jan Terlouw
Jeroen Vullings in Vrij Nederland

 

 

 

 

 

17 mei 2018                                                               Vrijheid -                                                                              

 

- Tom Lanoye
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

'10                                                                                       

Dit is verlangen: op de golven wonen,
geen anker kunnen werpen in de tijd
en dit zijn wensen: fluisterende, schone
gesprekken tussen tijd en eeuwigheid.


En dit is leven. Tot uit wat voorbijging
de eenzaamste van alle stonden stijgt,
die, met de glimlach ener nieuwe wijding,
het eeuwige begroet en zwijgt.

Rainer Maria Rilke

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                               '18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 And we build up castles
In the sky and in the sand
Design our own world
Ain't nobody understand

 

 

I found myself alive
In the palm of your hand
As long as we are flyin'
All this world ain't got no end

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mensch Joseph Beuys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"De ogenblikken waarop we onszelf hervinden, zijn zeldzaam; we leven meestal aan de buitenzijde van onszelf en merken van ons andere ik alleen de verbleekte schim, een schaduw die de zuivere duur werpt op de gelijkdelige ruimte. Zo verloopt ons bestaan meer in de ruimte dan in de tijd; we worden gehandeld meer dan we zelf handelen. (.......) Vrij handelen, dat is opnieuw bezit nemen, zich terugbegeven in de zuivere duur." - Henri Bergson (1859-1941)

 

 

 

 

 

´t moeilijkst voor een mensch,
is misschien wel “zijn”,
tegelijkertijd ´t eenvoudigst,
eenvoudigweg “zijn” . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liefde samenlevend delen is mi.                                                                  


in gesprek
worden gehoord.
in handelen
verstrengelen
in stilte
zijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in mij getekend
huist zij 'bloem' stil in mijn hart
licht mag het er zijn -