". . . tijd - . . . slijpen water en wind
zachte vormen in de hardste steen
. . . zo veel moois
voor wie het zien wil,
voor wie de tijd neemt ervan te genieten."

 

zee

zeemensch

 

". . . tijd - . . . creŽren zon en zand
hele pure beelden in 't leven
. . . zo veel stralend licht
schijnt 't leven in
door de schittering van 'n glanzende diamant."

 

stilte

oermensch

 

". . . tijd - . . . dankbaar ben ik
voor het geslepen hart in mij,
geslepen door 'n zuivere diamant,
puur zuiver al stralend voor de geboorte
zich bewegend in 'n 時越愛."


liefde

vrijmensch

 

". . . tijd - . . . vormt mij zelve . . . . . . ."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31III'18                                                               tijd                                                                        
er is tijd

een ieder geniet tijd
evenveel gelijk de ander

doch hoeveel tijd is er
om te delen
deelbare tijd?

hoe sluiten tijdseenheden aan
op elkaars tijd?
in hoeverre willen wij delen?
in hoeverre kunnen wij delen?

het 'wonderlijke' is
dat je tijd dient te nemen
om tijd te kunnen delen -

in hoeverre is dat het waard?
wat mag 'waard-zijn' betekenen?

hoe beleeft de mens de tijd onderweg?
hoe beleeft de mens gedeelde tijd?

wat mag van waarde zijn in de tijd?
in de beschikbare tijd die jij bij leven geniet?

 

 

 

 

 

 

". . . . . . . Tijd - . . . de tijd van jou en mij,
samen zullen we onsterfelijk zijn,
samen zullen we de vergankelijkheid omarmen,
samen zullen we leven tot de dood onze tijd stil zet . . . . . . . "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ik zou gaarne de tijd samen delen
onderwijl mag dan tijd weg glijden
het gevoel gevuld door ontstane geborgenheid
is loos van tijd -