Jij, ja jij mooi mensch.

Vraag aan mijn zoon (19jr): 'Wat doe jij als je een probleem hebt?'
Hij antwoord: “In het algemeen wegrennen, oplossen of ontkennen.”
(het gesprek ging over het begrip probleem en problematiek)

Waarom gaan psychiaters nu, bij/voor de 'laatste' deur staan (gelijk als geestelijken doen)?
Waarom niet 'onderweg' in het leven mensen 'begeleiden' en een 'gebeurtenis' concreet benoemen?

Ik 'weet' vanaf mijn 25e, dat Multiple Sclerose in mijn lichaam huist. En zich manifesteert. Is dat een probleem?
Nee, MS is een chronische ziekte, welke problemen veroorzaakt mbt. oa. fysiek functioneren. Deze problemen zijn niet op te lossen, doch wel hanteerbaar te maken – praktisch 'gezien'.
Hier komt de 'psyche' ook 'mee beleven'. Emoties toonde zich in mij en vragen lieten van zich horen: Wat is MS? Wat gaat er mij gebeuren? Wat is mijn toekomst? Vele vragen. Ook vele reacties van buitenaf kwamen (en nog) op mij af.
Hier liggen geen 'feitelijke' problemen, wel emotionele, welke ik in gesprekken met enkele psychologen en psychiaters heb mogen 'plaatsen' in mijn belevingswereld.

Nu 'n sprong naar een mens-wezen, die een psychische 'ziekte ' heeft. Waarom dat niet zo benoemen en benaderen?
Bij het woord 'problematiek' kan er een lijn worden gelegd naar (zelf)verantwoordelijk zijn/voelen en dat is mi. kwalijk tot dodelijk.


Ik ben niet verantwoordelijk voor de ziekte MS, gelijk de mens met een psychische ziekte, niet verantwoordelijk is voor de ziekte, welke in zijn/haar hersenen huist!

Ik 'mag' tzt. voor euthanasie 'kiezen'. Deze mogelijkheid schenkt mij 'levensruimte'. En deze mogelijkheid is nu al gestoeld op hoe de MS 'mij' in een bepaalde conditie plaatst, etc.. Het lichaam zal geheel worden uitgeschakeld.
Waarom heeft een mens met een psychische ziekte, die mogelijkheid niet? Vanwaar wordt er nu zo hard en onbezonnen de mogelijkheid om 'rustig' door de 'laatste' deur te gaan, stuk geslagen? De 'mogelijkheid' om door de 'laatste' deur te gaan schept ruimte in de belevingswereld. Je bent dan ook niet alleen.
Ik 'denk' en heb mogen 'zien', dat zijn/haar fysieke conditie goed was, doch psychisch gruwelijk, 'onleefbaar' was. In feite een onmogelijk ontstane 'conditie' om te 'leven'. Hij/zij is stil, éénzaam door de 'laatste' deur gegaan.


Wat is leven?
Wie bepaald 'het' leven te 'leven'?


Je hebt mi. 'feitelijk' leven en 'beleven' van het 'leven. Gelijk tijd: feitelijk hebben wij allemaal 24 uur per etmaal, doch een ieder heeft zijn/haar eigen belevingstijd.
'Hier', op dit gebied liggen mi. de antwoorden voor oa. psychiaters, als deze als 'mensch' gaan kijken, niet als 'geestelijken'. 'Antwoorden' welke ook onmogelijkheden in zich mogen hebben die leiden tot acceptatie van de situatie, het zijn als mens-wezen.


In den beginne legde ik woorden neer, ontvangen van mijn zoon (19jr). Deze “(ant)woorden” kreeg ik van hem nav. een vraag die ik stelde nav. de gebruikte woorden in een opgestelde brief door Dr. Esther van Fenema en Dr. Bram Bakker.


wegrennen
oplossen
ontkennen


De brief gelijkt mij op een 'oplossing', die gestoeld is op 'wegrennen' van, cq machteloosheid van eigen functioneren en het 'ontkennen' van de mens met psychische ziekte en de daar aanverwante consequenties, ipv. mensen, al ruim voor de 'laatste' deur te leren 'leven'.


Mijn reële droom
– psychologie(emoties mbt het leven) gaat samen met filosofie (denken over/in het leven) en poëzie (ervaringsdeskundigen van het leven) een 'handboek' creëren voor in het leven, welke 'we' samen delen. Theologie, spiritualiteit en muziek mogen mildheid aanreiken, waar de mens in kan/mag liggen, 'n gebied waar het stil mag zijn. Doch waar uit 'absoluut' geen waarheden' mbt het leven komen.
Ik mensch
ik droom
ik spreek -

 

 

 

 

 

 

 

"Geachte collega,

We willen u vragen om bijgaande brief te ondertekenen als u zich, net als wij, zorgen maakt over het oprekken van de euthanasiewet en dubieuze toetsing als het gaat om onze patiënten, mensen met ernstige psychiatrische problematiek.
Als we tenminste vijftig psychiaters bereid hebben gevonden om deze brief te tekenen dan zullen deze aan bieden aan het televisieprogramma EenVandaag. Met als doel een krachtig en eensgezind signaal af te geven aan beleidsmakers en politiek.

Concreet:
Stuur een e-mail naar één van ons beiden met de volgende tekst:

Ik, (naam) ben psychiater en ondersteun deze brief
Graag met vermelding van woon- of werkplaats

Stuur deze oproep eventueel ook door aan collega’s.

Alvast dank!

Dr. Esther van Fenema, Leiden
e.m.vanfenema@lumc.nl
Dr. Bram Bakker, Amsterdam
bram.bakker@sitagre.nl

OPROEP AAN PSYCHIATERS IN NEDERLAND "

 

(In de 4e eeuw ging de keizer 'samenwerken' met de bisschoppen
nu gaan psychiaters als Dr. Bram Bakker en Dr. Esther van Fenema
naast geestelijken staan om – )

 

 

 

 

We leven in een tijd waarbinnen we veel 'mogen' creëren mbt het begin van het leven. Nu mogen er ook mogelijkheden worden gecreëerd om als mensch, humaan door de 'laatste' deur te gaan. Het doet mij zeer dat verscheidene mensen vanuit 'irreële' gedachten de deur dicht maken -

Uw krant, 'jullie' redacteuren genieten een mooie levensbeschouwelijke krant welke ik graag lees. Ik ben filosofisch ingesteld, doch vind de theologische visie een aanvulling op het leven. Tegelijkertijd ben ik het regelmatig niet eens met redactionele benaderingen van –

Dr. Bram Bakker en
Dr. Esther van Fenema
staan op het balkon
gelijk geestelijken
geen vertrouwen
.
.
.
.
.
Ik sta op het plein
The Square
met vertrouwen


'We' zijn nog niet alleen het 'brein'. Er mag 'n 'vliesje' om heen zitten
welke 'n mens via de sociaal/emotionele ontwikkeling tot 'mensch' mag leiden –
vanaf mijn 10e mag ik me 'bewust' van de dood zijn. 'Deze' schenkt mij 'levensruimte'.

Wat mag de intentie zijn van @drbrambakker
bewegend op het toneel van medialand, kranten, talkshows, twitter, etc.
als 'n 'autoriteit' voordoende , mbv de psychiatrie?
'N oprechte vraag mijnerzijds, ik weet het niet. Ik ben 'n eenvoudig mensch,
'denk' te denken, doch ik ben geen 'geleerd' mens.
Is het om 'n soort beweging te veroorzaken binnen het politiek landschap, zodat er daar 'inzichten' mogen ontstaan, welke aanzettend om gelden te geven aan activiteiten binnen de gezondheid van de mens?

Dr. Bram Bakker
Wat mag uw intentie zijn mbt het leven?
Wat mag uw intentie zijn mbt het 'leven' van de mens?

- Berry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aokigahara


'ziende' boswachter gevraagd
'dokter' Bram Bakker komt al

neemt Esther van Fe(e)nema
sprookjesbos mag gaan groeien -

"dé" Frank Koerselman schuift ook aan
met zijn 'geleende' biechtstoel -

er is ook plaats voor de stoel
van Damiaan Denys -

en 'onze' Kees van der Staaij
mag als 'gids' jou meenemen -