The film "InnSaei: The Power of Intuition."                                                           made by Hrund Gunnsteinsdottir and Kristín Ólafsdóttir

"A journey of soul searching, science, nature and creativity. ’Innsaei: The Power of Intuition’ takes us on a global journey to uncover the art of connecting within in today’s world of distraction and stress.
The world is changing faster than ever before and new ways of thinking are required. 65% of children will be doing jobs in the future that have not been invented. Statistics show that depression will likely be the highest leading cause of disease in the western world by 2020. Burn out, distraction and violence has become an integral part of our culture, media and entertainment and we are becoming seriously disconnected from the natural world. How is this affecting the way we live our lives?
‘Innsaie’ offers radical insights on how to re-think how we think and sense the world today. Two cultural entrepreneurs go on a global journey that help even the most skeptical to uncover the hidden world of InnSæi. They meet world-renowned thinkers, scientists, artists, academics and spiritual leaders who share knowledge and wisdom to unlock the nature of InnSæi: a world of huge potential with a new vision, feelings, empathy and imagination. A world that today’s culture of stress and distraction is blocking our access to.
On their journey they meet a group of children who are learning how to better cope in today’s world through an unconventional school programme. They discover how InnSæi can help us to re-think how we think and open up to our full potentials. We can no longer sit back and just expect change to happen. Change happens inside us. And it starts with InnSæi."

 

 

 

 

 

 1XI'17

Intuïtie mag in mij zijn gegroeid
welke ik vertrouw, op vaar in dit leven
ook 'wetend' dat deze niet onfeilbaar is,
doch ik ben er blij mee -

Intuïtie is gevormd door en in mijn binnenzee
'n zee in mij welke is gevormd in de tijd.
Ik heb de eerste zilte druppels 'bewust' neergelegd
10 jaar oud
door een 'keuze' te maken
na het stellen van vragen in mij over het leven
om te gaan zoeken naar 'waarachtigheid' -
Op of binnen mijn 'reis' in het leven
heb ik 'mooie' menschen, 'leraren' mogen ontmoeten,
zij hebben allen op hun wijze in de tijd
iets aan mij gereikt: kennis, houding, passie, spiegels,
wat mij mede heeft gevormd -
Ik mag hebben ervaren dat mijn handelen
en waarachtigheid niet altijd synchroon verliepen,
nog kan ik 'waarachtigheid' niet 'vatten',
e/o waarachtig leven, doch geniet wel de intentie -
Door veel handelen, gedachten te spiegelen
aan/in mijn binnenzee, wens ik dat ik waarachtig handel,
doch dit is toch wel moeilijk voor mij
in relatie tot andere menschen -

Mijn binnenzee is een zoutwatergebied
welke in de tijd is gevuld met zilte tranen
waarbinnen een geheel eigen flora en fauna is ontwikkeld
en waar ik mij geborgen voel -

Ik ben er wel alleen,
heb gepoogd in mijn leven
een andere mensch toe te laten
doch de zee in mij deed/doet mij pijn -
Het is echt een rechte lijn
waar ik over beweeg -
Binnenin mij ben ik (te) kwetsbaar
en als ik door de ander pijn ervaar,
(waar deze niet verantwoordelijk voor is)
sluit ik 'haar' buiten -


Nu door het zien van de documentaire InnSaei
en 'zij', welke nu in mij 'is, mag ik 'inzichten' ervaren,
mag ik 'zien' wat ik doe in mij,
wat ik doe met de ander/anderen -
 

 


Ik 'weet' dat mijn pad
tussen mijn binnenzee
en de buitenwereld
kan/mag mislukken
ik mag 'leren' -

Ik wil en heb te leren
om de andere toe te laten
in mijn binnenzee -

Ik ben blij met mijn intuïtie -

 

"De waarheid geeft zich alleen prijs
als je de juiste vragen stelt -

- en de vraag heeft ook
een bepalende invloed op wat je vindt."

- Rutger Kopland