. . . "je ziet de ander pas, als je, je zelf ziet". . .

 

 

'gedichten'                                                                                                     

             

neergelegd tussen '95-'00                    zeemensch                          'n nieuw getij            

 

             

      'dichter'                     schrijf je droom op!                     zijn in dromen

 

             

                 tot rust                              zee stilte                         in mijn mooiste droom

 

             

    de liefde is gelijk                      langzaam loopt ze                    zoent ze                 

 

             

dan val ik                                   plons . . .                           flessen, uit zee

 

             

ik kom zee                              op de pier                              golfslag omarmd

 

             

              'n ogenblik                    laat 'n droom gaan                   schrijf je droom op!

 

             

haiku mensch beweegt                                  tijd                                 stel je fluistert

 

             

haiku zee                                      zijn                          zoet is het leven

 

             

haiku 16II'15