16V'17 - MAG IN DE TUIN ZITTEN. MIJN BENEN, LICHAAM IS ZWAARDER GEWORDEN, DE AFGELOPEN 3 JAAR DOOR DE MS. NU NET 'N PEN TE HAND GENOMEN EN GEDACHTEN OPGESCHREVEN. DIT AL HEEL LANG NIET GEDAAN. WEL VEEL GELEZEN, NAGEDACHT MBT HET LEVEN MIJN LEVEN. NA HET OVERLIJDEN VAN 'N HEEL LIEF MOOI DENKEND MENSCH, WELKE MEERDERE MALEN OP TV EN IN BOEKEN, TEKSTEN, ZIJN GEDACHTEN, GEVOELENS MET 'ONS' DEELDEN; HEB IK MIJN LEVEN OMGEDRAAID. ALTHANS BEN OOK ACHTERWAARTS VOORUIT GAAN VAREN. DIT OA. GERELATEERD AAN HET NIVEAU VAN BESCHIKBARE FYSIEKE ENERGIE. EIGENLIJK BEN IK 'LETTERLIJK' HET VERLEDEN, MIJN VERLEDEN INGEVAREN. HEB MIJN HANDELSWIJZE, ZIENSWIJZE NU GEKOPPELD AAN MOMENTEN, TIJDEENHEDEN IN/VAN HET VERLEDEN MET DE DAARBIJ BEHORENDE MENSCHEN, WELKE IK HEB MOGEN 'ONTMOETEN'. IK HEB OOK NU LETTERLIJK TERUG GEVAREN IN DE TIJD, DOOR MENSCHEN 'UIT' HET VERLEDEN, MOGEN TE ONTMOETEN.

ALLEREERST MOOI OM TE ZIEN, DAT 'N IEDER VERDER GAAT IN DE TIJD OP ZIJN/HAAR EIGEN WIJZE. IK HEB GEEN 'OORDEEL' OVER DE ANDER, WANT IK WEET NIET HOE/ZJ VERANDERD, ONTWIKKELD. IK HEB MIJ ZELF WEL MOGEN ZIEN, ERVAREN. HET SCHONK INZICHT. IK WEET NOG NIET WAAR TOE DIE MAG LEIDEN. TIJD -

'N SPRONGETJE IN 'T NU. IK BEN 30 JAAR IN DE TIJD TERUG GEREISD; ALTHANS WAAR IK 'NU' MAG ZIJN IS GELIJK AAN 'T MOMENT VAN ZO'N 30 JAAR GELEDEN. KORTE HERHALING VAN WOORDEN - HEB 'N PAD AFGELEGD, ACHTERWAARTS VOORUIT. HERINNERINGEN BELEEFD, DOOR LEEFT. MENSCHEN "ONTMOET", MIJ ZELF MOGEN ZIEN.

IK WEET NIET OF IK 'WIJZER' BEN GEWORDEN. OOK NIET OF ER VERDRIET IN MIJ IS. MAG WEL ZIEN, MAG ME ZELF IN RELATIE TOT MENSCHEN, OMGEVING ZIEN EN WELKE KEUZES IK HEB GEMAAKT IN 'T LEVEN, WELKE 'ACHTER' MIJ LIGT IN DE TIJD.

IK HEB GEEN SPIJT. ABSOLUUT WEL VOOR HET VERDRIET, ONBEGRIP/MACHTELOOSGEVOEL, PIJN, WELKE IK HEB VEROORZAAKT BIJ ANDEREN, DOOR STEEDS STIL TE WORDEN, WEG TE GAAN. IK HEB HIER GEEN VERKLARING VOOR. IK ZIE HET WEL, MIJN HANDELEN.

NU IS HET STIL IN MIJ, OM MIJ. NU IS DE TIJD 'RIJP' OM TE RIJPEN. OM IPV. ACHTERWAARTS, WEER VOORWAARTS TE GAAN 'VAREN' MET DE "KENNIS", INZICHTEN DIE IK NU GENIET MBT MIJ ZELF. VERTROUWEN HEBBEN IN MIJ ZELF EN DE ANDER -

IK WIL 'THUISKOMEN' BIJ DE ANDER!!